mail
facebook
instagram
twitter

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Merkezimizde çocukluk döneminde yaşanan sosyal, duygusal, bilişsel, davranışsal süreçlerin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle birlikte, çocuğun bireysel gelişimi, yaş grubu özellikleri göz önünde bulundurularak farklı konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

⇒ Duygusal Süreçler
⇒ Davranış Bozuklukları (Çalma Davranışı, Yalan Söyleme, Tırnak Yeme vb.)
⇒ Çocuklukta Mastürbasyon
⇒ Ağlama Nöbetleri ve Öfke Krizleri
⇒ Korkular ve Kaygılar
⇒ Bağımlılık ve Tekrarlayıcı Davranışlar
⇒ Okula Alışma ve Uyum Süreci
⇒ Okul Fobisi
⇒ Sosyal İletişim Becerileri

⇒ Özgüven Gelişimi
⇒ Sosyal Uyum ve Disiplin Sorunları
⇒ Akran Zorbalığı
⇒ Gelişim Problemleri
⇒ Dikkat Süreçleri (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
⇒ Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Özgül Öğrenme Güçlüğü vb.)
⇒ Dil Becerileri (Geç Konuşma, Artikülasyon vb.)
⇒ Genel Gelişim Takibi