mail
facebook
instagram
twitter

Ekibimiz

Ekibimiz

Psikolog Çiğdem Doğan Bilgin

Çiğdem Doğan Bilgin

Psikolog

cigdemdoganbilgin@makpsikoloji.com

0 (312) 241 99 60

Bir ilkbahar gecesi Ankara’da dünyaya geldim. Çocukluğum ikincil ebeveynlerle kalabalık içinde bahçeli evlerde geçti. Bu yılların anılarına, kimsenin müdahale etmediği doğal oyun alanlarındakiler de ekleyerek biriktirdim. O zamanlar büyük şehirde yaşamının daha kolay olduğu, koşturmaca, kalabalık ve karmaşanın daha az olduğu yıllardı. 

 

Ankara sevdasından mıdır yoksa aileme düşkünlüğümden midir hala çözebilmiş değilim ama üniversitede de Ankara’dan kopamadım. Psikoloji eğitimimi Ankara’da tamamladım. Lisans eğitimim süresince öğrenme ve araştırmaya tutkumla seminerden, eğitime oradan oraya koşturdum.

 

Üniversite yıllarımda hep okuyan,araştıran ve gözlemleyen bir öğrenciydim. Bu özelliklerimi pekiştiren bir çok çalışmanın içinde yer almaya can atardım. İşte üniversitede proje asistanlığı yaptığım dönem tam bu zamana denk düşer. Proje asistanlığımı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniğinde yapmış olduğum staj takip etti. Bu deneyimlerin mesleki gelişimime çok önemli katkıları oldu. Bunların takiben eğitimim boyunca yetişkinlerle çalışmayı kafama koyduğumu zannederken bir proje kapsamında yaklaşık 1 yıl süre ile Çocuk Esirgeme Kurumunda 3-6 yaş arasındaki çocuklarla çalışma şansım oldu. Burada çocukların tüm gelişimsel süreçlerini yakından takip etme, geliştirme ve bu çocukların ailelerinin varlığı ya da yokluğunun bu gelişim süreçlerine katkısı üzerine çalıştım. Bu deneyim hayatımın dönüm noktası oldu. Bir daha çocuklardan ve onların ailelerinden kopamadım. Şuan da uzmanlık derecemi alacağım yüksek lisansımı da bu alanda yapmaya başlamak benim için heyecan ve mutluluk verici bir süreç.

 

Severek yaptığım mesleğimi, “bir çocuk değişir tüm dünya değişir” düşüncesiyle çocuklara ve ergenlere, ailelere, onların kendileri ve birbirleriyle iletişim yolculuklarına eşlik ederek sürdürmekteyim. Çalışmayı, okumayı, gözlemlemeyi, öğrenciliği, yazı yazmayı ve oyun oynamayı çok seviyorum.

 

Uygulama alanlarım Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlükleri, Disleksi, Okuma-Yazma Sorunları, Motor Beceri Bozuklukları, Otizm Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendormu, Davranış Bozuklukları, çocukluk ve okul çağı sorunlarında çocuk, ergen ve ebeveynlik danışmanlığıdır. Bu süreçleri desteklemeye yönelik danışanlarımın okullarındaki öğretmenleri ve rehberlik servisleriyle iş birliği içinde çalışmaktayım. Bunların yanı sıra öğretmenlere, okulların rehberlik servislerine ve ailelere bir çok konuda seminerler vermekteyim.

Uzman psikolog Esra Yatağan

Esra Yatağan

Uzman Psikolog

esrayatagan@makpsikoloji.com

0 (312) 241 99 60

İzmir’de Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek başarı burslu olarak Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 2011 yılında yolculuğunun rotası İstanbul’dan Ankara’ya çevrilmiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Aile Psikolojisi” Yüksek Lisans Programı’nı “The Relationship between Pornography Consumption and Sexual Satisfaction Based On The Theory of Planned Behavior” konulu projesiyle başarıyla tamamlamıştır. Aynı adlı projeyi Milano’da düzenlenen 14. Avrupa Psikoloji Kongresi’nde sunmuştur.

 

Yetişkin bireyler ile yaptığı çalışmalarında travma perspektifiyle EMDR, Somatik Deneyimleme ve Dışavurumcu Sanat Terapisi çatısı altında bütüncül bir yaklaşımla çalışırken, özellikle beden, zihin ve duygu durum bütünlüğünün korunarak ve bireylerin kendi kaynaklarının farkındalığının sağlanmasına eşlik etmektedir.

Çalışma alanları;

Değişime Karşı Adaptasyon,

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları,

Kaygı Bozuklukları,

Özgüven Sorunu,

Motivasyon Eksikliği,

Öfke ve Duygu Farkındalığı ve Denetimi,

Bağlanma Süreçleri,

Özdenetim Sağlama konularını kapsamaktadır.

 

Çiftlerle yaptığı danışmanlık süreçlerinde Gottman (1,2 ve 3. Seviye) (Dünya üzerindeki en geniş ve uzun araştırmaya dayanan çift terapisi yöntemi)  ve PACT (Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşım 1 ve 2. Seviye) yönelimli çalışmaktadır.

Çalışma alanları;

Çift ve İlişki Problemleri,

Çatışma,

Evlilik Öncesi Dönem,

İlişki Süreci,

Aldatma,

Çiftler Arası İletişim,

Cinsel Hayat ve Boşanma Sürecini kapsamaktadır.

 

2018 yılında kurucu ortağı olduğu Mak Psikoloji bünyesinde halen yetişkin bireylerle ve çiftlerle çalışmaktadır. Ayrıca hem gruplara hem de kurumlara çeşitli konularda semineler ve eğitimler vermekte ve atölyeler düzenlemektedir.

Hilal Kalkan

Psikolog

info@makpsikoloji.com

0 (312) 241 99 60

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında Mak Psikoloji Ailesinde stajını tamamladıktan sonra 2020 yılında Psikolog olarak tekrar aramıza katılmıştır.

Başlıca Aldığı Eğitimler

Gottman Çift Terapisi,
Deneyimsel Oyun Terapisi,
Çözüm Odaklı Terapi,
Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı ve
9-12 Yaş Sağlıklı Cinsellik.

Çalıştığı Alanlar

Çiftlerle ve yetişkinlerle;

Evlilik-ilişki problemleri,
Evlilik öncesi süreç,
Aldatma,
Çatışma,
Duygusal kopukluk
Boşanma süreci…

Yetişkinlerde;

Kaygı bozukluğu,
Öfke denetimi,
Öz güven sorunu…

Ergenler ve çocuklarda;

Ergenlerde akran ilişkisi,
Ergenlik dönemi pozitif iletişim ve ebeveyn tutumları,
Sınav kaygısı ve motivasyon konularında…

Çocuklarda;

Boşanma süreçleri,
Ayrılık kaygısı,
Üzüntü ve korku gibi duyguların normalin üzerinde olması,
Sosyal içe kapanıklık,
Öz güven problemleri,
Ailede ve okuldaki değişimlere adapte olmada zorlanma,
Okul reddi,
Kendini ya da başkalarını acıtacak hareketlerde bulunma,
Sebebi anlaşılmayan baş ve karın ağrıları,
Bez bırakma ve çocuklukta mastürbasyon.

 

Psikoloji biliminin sürekli gelişen ve geliştiren bir alan olduğunun “altını çizerek” eğitimlerine devam etmektedir.