mail
facebook
instagram
twitter

Seminer ve Diğer Danışmanlıklar

Seminer ve Diğer Danışmanlıklar

Bireysel danışmanlıkta olduğu kadar toplumsal boyutta da yarar sağlamayı hedeflemiş bir merkez olan Mak Psikoloji, bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, ailelere, ebeveynlere, çiftlere, alan çalışanlarına, psikoloji, psikolojik danışmanlık rehberlik ve ilgili alanlardan bölüm öğrencilerine yönelik seminerler de verilmektedir.

Çocuğun psikolojik gelişim süreçlerini konu alan çocuk ve ergen odaklı seminerlerden aile seminerlerine, çiftler arası olumlu iletişimi artırmaya yönelik çalışmaların da yapıldığı kapsamlı bir seminer portföyüne sahiptir. Mak Psikoloji’de kendi bünyesinde verdiği seminerlere ek olarak, okul öncesi kurumlarında, diğer tüm yaş grupları kapsayan okullarda ve kurumlara da istenilen konular doğrultusunda seminerler düzenlenmektedir.