mail
facebook
instagram
twitter

Test ve Değerlendirmeler

Test ve Değerlendirmeler

Merkezimizde danışmanlık hizmeti alan çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerinin değerlendirmesine yönelik gözlemler yapılmaktadır. Bu gözlemler doğrultusunda çocukta hangi alanların çalışılacağı, nelerin desteklenmesi gerektiğine yönelik veriler elde edilmektedir. Bu gözlemlerle birlikte gerekli görüldüğünde psikolojik testler de uygulanmaktadır. Bu testler çocuğa ait bireysel davranışların standart ve objektif bir şekilde ölçümüdür. Merkezimizde uygulanan psikolojik testler şunlardır; 

⇒ Bender-Gestalt Testi
⇒ Denver Gelişim Tarama Testi
⇒ Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV)
⇒ Koppitz İnsan Çizim Testi
⇒ Benton Görsel Bellek Testi
⇒ CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
⇒ Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
⇒ Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

⇒ OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)
⇒ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
⇒ Gesell Testleri
⇒ Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
⇒ İz Sürme Testi
⇒ Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi
⇒ AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)