mail
facebook
instagram
twitter

Ekibimiz

Ekibimiz

Çiğdem Doğan Bilgin

Psikolog

cigdemdoganbilgin@makpsikoloji.com

0 (312) 241 99 60

Çiğdem Doğan Bilgin Ankara’da lise eğitimini tamamladıktan sonra Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2011 Ocak ayında mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sırasında proje asistanlığı yaptığı proje  “Refining the Theory of Basic Individual Values” başlığıyla 2012’de JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY de makale olarak yayınlanmıştır. Üniversite eğitimi boyunca Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evlerinde stajlarını tamamlamıştır. Ufuk Üniversitesinde Gelişim ve Sosyal Psikoloji Yüksek Lisansının tez aşamasındadır.

 
Kurucu Ortağı olduğu Mak Psikoloji’de çocuk, ergen, ebeveyn ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül bir perspektifle Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR, Somatik Deneyimleme ve Dışavurumcu Sanat Terapisi yaklaşımları doğrultusunda çalışmaktadır.
 
Şirketlere, okullara, ebeveynlere, alanda çalışan Psikologlara yönelik seminer, eğitim ve atölyeler düzenlemektedir. Ayrıca çeşitli markalara da işbirliği doğrultusunda danışmanlık vermektedir. 
 

Çalıştığı Alanlar

Çocuk ve Ebeveynlerde;
 • Bebeklik Dönemi Konuları
 • 3-6 Yaş Dönemi Konuları
 • Tırnak Yeme
 • Saç ve Kıl Koparma
 • Çocukluk Dönemi Mastürbasyonu
 • Anne-Baba Boşanması
 • Duygu Düzenleme Zorlukları
 • Sağlıklı Cinsel Gelişim
 • Kaygı Problemleri
Ergenlerde;
 • Ergenlik Dönemi Konuları
 • Sınav Kaygısı
 • Özgüven Zorlukları
 • Kaygı Problemleri
 • Anne-Baba Kaybının Yas Süreçleri
Yetişkinlerde;
 • Özgüven Zorlukları
 • Kaygı Problemleri
 • Duygu Düzenleme Zorlukları 
 • İlişki Kurmada Zorluklar
 • Sınır Koyma Zorlukları
 • Bilinçli Farkındalık Geliştirme
Uzman psikolog Esra Yatağan

Esra Yatağan

Uzman Psikolog

esrayatagan@makpsikoloji.com

0 (312) 241 99 60

İzmir’de Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek başarı burslu olarak Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 2011 yılında yolculuğunun rotası İstanbul’dan Ankara’ya çevrilmiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Aile Psikolojisi” Yüksek Lisans Programı’nı “The Relationship between Pornography Consumption and Sexual Satisfaction Based On The Theory of Planned Behavior” konulu projesiyle başarıyla tamamlamıştır. Aynı adlı projeyi Milano’da düzenlenen 14. Avrupa Psikoloji Kongresi’nde sunmuştur.

 

Yetişkin bireyler ile yaptığı çalışmalarında travma perspektifiyle EMDR, Somatik Deneyimleme ve Dışavurumcu Sanat Terapisi çatısı altında bütüncül bir yaklaşımla çalışırken, özellikle beden, zihin ve duygu durum bütünlüğünün korunarak ve bireylerin kendi kaynaklarının farkındalığının sağlanmasına eşlik etmektedir.

Çalışma alanları;

Değişime Karşı Adaptasyon,

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları,

Kaygı Bozuklukları,

Özgüven Sorunu,

Motivasyon Eksikliği,

Öfke ve Duygu Farkındalığı ve Denetimi,

Bağlanma Süreçleri,

Özdenetim Sağlama konularını kapsamaktadır.

 

Çiftlerle yaptığı danışmanlık süreçlerinde Gottman (1,2 ve 3. Seviye) (Dünya üzerindeki en geniş ve uzun araştırmaya dayanan çift terapisi yöntemi)  ve PACT (Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşım 1 ve 2. Seviye) yönelimli çalışmaktadır.

Çalışma alanları;

Çift ve İlişki Problemleri,

Çatışma,

Evlilik Öncesi Dönem,

İlişki Süreci,

Aldatma,

Çiftler Arası İletişim,

Cinsel Hayat ve Boşanma Sürecini kapsamaktadır.

 

2018 yılında kurucu ortağı olduğu Mak Psikoloji bünyesinde halen yetişkin bireylerle ve çiftlerle çalışmaktadır. Ayrıca hem gruplara hem de kurumlara çeşitli konularda semineler ve eğitimler vermekte ve atölyeler düzenlemektedir.

Ece Caferoğlu

Psikolog

info@makpsikoloji.com

0 (312) 241 99 60

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunuyum.

Eğitim hayatımın yanında sekiz yıl lisanslı bir yüzücü olarak farklı kulüplerin yüzme takımında yer aldım. Kendimi geliştirerek sporcu kimliğimi ileriye taşıdım ve üniversite hayatım boyunca pek çok okul ve kulüplerde antrenörlük yaptım. Buralarda çalışırken çocuklarla ve ebeveynlerle birebir iletişimde bulundum, onların gelişimsel aşamalarını, kaygılarını, ebeveyn-çocuk ilişkisini, çocukların gelişimsel süreçlerini yakından gözlemledim.

Sporcu kimliğimin bana kattığı disiplin ve öz motivasyonla birlikte Psikoloji biliminin bana kattığı araştırma, analitik düşünme ve farklı yetenekler edinme noktasında kendimi geliştirdim. Üniversite yıllarında Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yaptığım stajda bağımlılık çalışmalarında yer aldım ve grup terapilerini, etkinliklerini, eğitimlerini gözlemleme ve düzenleme rolünde bulundum.

Öğrencilik hayatımda ve sonrasında birçok araştırmada yer aldım, bir proje kapsamında Ankara’da bulunan lise öğrencileri ile bir araya gelerek ayrımcılık üzerine çalışmalar yürüttüm.

Üniversiteden sonra bir şirkette operasyonel süreçlerde, müşteri ilişkileri sürecinde psikolog olarak bulundum ve ekip liderliği yaptım, eğitim kurumlarında sınava girecek öğrencilere psikolojik destek ve ailelere danışmanlık sağladım, anaokullarında çocukların gelişimsel süreçlerine katkıda bulundum.  Mesleğime çocukların ve ergenlerin gelişimsel süreçlerine eşlik ederek ve ebeveyn danışmanlığı yaparak devam etmekteyim.

Ebeveynlerle yaptığım danışmanlık süreçlerinde bağ odaklı ilerliyorum. Çocuklar ve ergenlerle çalışırken yaş grubuna, çocuğun bireysel özelliklerine ve ihtiyacına göre Deneyimsel Oyun Terapisi (1 ve 2. Düzey), Sanat Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Duygu Odaklı ilerleyerek danışmanlık sürecine kaynak sağlıyorum.

 

Çalışma Alanlarım;

Yeme bozuklukları

Davranış bozuklukları

Ebeveyn danışmanlığı

Okula adaptasyon, oryantasyon süreci

Öğrenme güçlükleri

Çocuk, ergen danışmanlığı

Boşanma süreci

Memeden ayrılma, tuvalet eğitimi gibi geçiş süreçleri

Sınav kaygısı

Akran ilişkileri

Uyguladığım Testler;

Moxo Dikkat Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody, Catell 2A, Gessel Gelişim Testi, Good Enough, MMPI, SCL90

 

Başlıca Eğitimlerim

Deneyimsel Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk Resimlerinin Pedagojik Analizi

Endüstriyel Psikoloji